top of page

דירה ישנה

ברחוב הרב קוק ב"ב

תכנון ושיפוץ של דירה ישנה בת 2.5 חדרים

 והפיכתה לדירת 4 חדרים תוך ניצול מירבי של החללים בדירה. לאחר השיפוץ הדירה מניבה שכירות גבוה בהרבה מבמצבה הקודם

projects

bottom of page